Vyšetření zraku u dětí přístrojem Plusoptix od 2/2022, hrazeno pojišťovnou (nyní čekáme na dodání přístroje