Lékař

MUDr. Hana Švárová

  • 2012 promoce na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
  • 2016-2020 praxe v nemocnici Prostějov a fakultní nemocnici Olomouc na dětském a novorozeneckém oddělení, porodnici, odborných ambulancí, účast na službách a pohotovostí
  • 2021 atestace v oboru Praktický lékař pro děti a dorost
  • členka odborných lékařských společností – ČLK, SPLDD, ČLS JEP
  • stálé zdokonalování v oboru v rámci celoživotního vzdělávání
  • maminka čtyř báječných dětí